Rydym yn cadw llygad barcud ar ymlediad y feirws COVID-19 ac yn asesu ei effaith ar weithgarwch ein gwasanaeth cerdd. Ar sail yr wybodaeth a'r cyngor sydd ar gael, rydym yn rhoi'r gorau i bob addysgu teithiol mewn ysgolion o ddydd Llun, Mawrth 23ain, 2020 - a byddwn...

read more