Amdanom Ni

Cynhelir gan gerddorion er budd holl ddisgyblion a phobl ifanc Wrecsam.

AELODAU

Ffurfiwyd gan ein aelodau

Ein aelodau ydym ni. Ymdrech ein haelodau ar y cyd sydd wedi creu’r cwmni sydd gennym heddiw. Mae pob aelod yn gyfrifol am ei waith ei hun, ac am adrodd yn ôl i’r corff cydweithredol.

o aelodau

o arbenigeddau gwahanol

CYFARWYDDWYR

Cyfarwyddo o brofiad

Fe’n llywodraethir gan ein Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Cadeirydd.

Mae pob un o’n cyfarwyddwyr yn gyfrifol am wasanaeth hwylus a pharhad y cwmni, yn ogystal ag arolygu gwaith ein haelodau a’r tîm gweinyddol.

Daw pob cyfarwyddwr unigol â gwahanol fath o arbenigedd i’r grŵp, gan ddarparu arweiniad i’r corff cydweithredol yn y maes hwnnw.

DMC HQ

SWYDDFA

Rheolir o’n swyddfa

Mae’r holl aelodau’n gyfrifol am eu gwaith eu hunain ond cânt eu cyfarwyddo gan ein tîm gweinyddol bychan o Ddinbych a’r cyffiniau sy’n gweithio yn ein swyddfeydd canolog neu o’u cartrefi.

Lleolir ein pencadlys ar Stad Ddiwydiannol Colomendy yn Ninbych, lle mae ein Tîm Gweinyddol, ystafell gyfarfod i’n Cyfarwyddwyr, gofod addysgu i’n Aelodau, a gofod eang i’n Ensemblau ymarfer neu ar gyfer Sesiynau Hyfforddi Aelodau.

CYDWEITHREDU

Gweithio fel tîm

i

Rheoli Llogi

Ein swyddfa ganolog sy’n derbyn a phrosesu llogi gwersi yr holl ddisgyblion, unai trwy’r ysgolion, neu gan rieni sydd wedi llogi’n uniongyrchol. Ein tîm gweinyddol yw’r man cyswllt sy’n ymdrin â holl ymholiadau ein haelodau.

R

Sicrhau Cydymffurfiaeth

Rhaid i’n holl aelodau gael tystysgrif GDG (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) gyfredol a derbyn hyfforddiant diogelu a gofal plant yn gyson. Bydd hyn yn sicrhau ysgolion ac awdurdodau lleol fod eu disgyblion mewn dwylo diogel.

Cyflwyno Gwersi

Gall ein tîm cynyddol o gerddorion ac athrawon dosbarth gynorthwyo i gyflwyno ystod eang o wersi offerynnol, lleisiol a theori i ddisgyblion ledled y sir. Rydym hefyd yn gallu darparu sesiynau dosbarth cyfan i ysgolion.

GWOBRAU

Cynnal gwasanaeth sy’n ennill gwobrau

Rydym yn eithriadol o falch fod ein gwaith caled yn cael ei gydnabod. Isod, fe welir rhai o’r llu gwobrau yr ydym wedi’u hennill gyda’n gilydd dros y blynyddoedd.

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

Ysgol Penrhyn had their 'Ukulele and Harmony' session and were particularly interested in having good strumming technique and the similarities and differences between instruments in the 'string family'. At Ysgol Rhostyllen, the children had a chance to play major and...

First Experiences – Ysgol Heulfan

First Experiences – Ysgol Heulfan

A brilliant day at Ysgol Heulfan with #FirstExperiences tutor Liam Hardwick writing songs with the Year 3 Classes about the school’s theme of “ Ready, Set, Go” #NationalMusicServiceWales #ProfiadauCyntaf #WMC #Music #Cerdd