Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Gweledigaeth newydd am ddarpariaeth cerdd yn Wrecsam

AMDANOM NI

Dull newydd o ddarparu cerdd

Sefydliad llwyddiannus dim-er-elw yn cyflwyno darpariaeth cerdd safonol yn Wrecsam yw Cerdd Cydweithredol Wrecsam.

Rydym yn cynnig dull newydd o ddarparu cerdd ledled y sir, a ni yw’r prif gorff cydweithredol cerdd yng Nghymru.

Gwersi Mewn Ysgol

Rydym yn cyflwyno gwersi cerdd mewn ysgol i ddisgyblion o oedran Ysgol Gynradd i flwyddyn olaf Ysgol Uwchradd ledled y sir.

Ensemblau

Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o ensemblau a chorau, yn ystod ysgol ac ar ôl ysgol, gyda chyngherddau blynyddol gan y ddau.

Cyrsiau Lles

Yn ystod yr haf a gwyliau ysgol, rydym yn cynnal ystod eang o gyrsiau cerdd a lles sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc gogledd Cymru.

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

Ysgol Penrhyn had their 'Ukulele and Harmony' session and were particularly interested in having good strumming technique and the similarities and differences between instruments in the 'string family'. At Ysgol Rhostyllen, the children had a chance to play major and...

PARTNERIAID

Mudiadau Cefnogol a Phartneriaid

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth nifer o fudiadau yn cynnwys Undeb y Cerddorion, Canolfan Cydweithredol Cymru, Elusennau’r Tywysog, Sefydliad Andrew Lloyd Webber a Chwmni’r Drapers.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a holl ysgolion y sir.

NEWYDDION

Y diweddaraf gan CCW

Sylwch ar ein gwaith diweddaraf yma yn Wrecsam a ledled gogledd Cymru.

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

Ysgol Penrhyn had their 'Ukulele and Harmony' session and were particularly interested in having good strumming technique and the similarities and differences between instruments in the 'string family'. At Ysgol Rhostyllen, the children had a chance to play major and...

read more
First Experiences – Ysgol Heulfan

First Experiences – Ysgol Heulfan

A brilliant day at Ysgol Heulfan with #FirstExperiences tutor Liam Hardwick writing songs with the Year 3 Classes about the school’s theme of “ Ready, Set, Go” #NationalMusicServiceWales #ProfiadauCyntaf #WMC #Music #Cerdd

read more
A Song For Wrexham!

A Song For Wrexham!

The 'Song for Wrexham' team are at Darland High School teaching them the words to ‘A song for Wrexham’ tapping into their creativity to write their own verse about all the things they love about Wrexham. #SONGFORWREXHAM #WMC #WREXHAM #WRECSAM

read more
First Experiences – Borderbrook School

First Experiences – Borderbrook School

The windy conditions don't stop our musical magicians!!! The Year 3 children at Borderbrook School had a great time playing the ukuleles today. They also enjoyed listening to some popular songs including, ‘Beat it’ and ‘We are the Champions’ and thinking about the...

read more
First Experiences – Ysgol Y Waun

First Experiences – Ysgol Y Waun

The Year 3 classes in Ysgol y Waun, Chirk had their sessions on harmony and the ukulele on Friday. They especially loved learning about different strumming patterns and had a go at making up some of their own. #FirstExperiences #ProfiadauCyntaf...

read more