Covid-19 Health & Safety Workshop

Monday 13th July, 2020

Thank you to Amanda from ALLS Group for our Covid-19 Health and Safety workshop and course today, We are all ready for September now, we invited some of our colleagues from nearby music services to join us #workingtogether #COVID-19 #2meterdistance

Two more courses arranged for other members

Diolch yn fawr i Amanda o ALLS Group am ein cwrs Iechyd a Diolgelwch Covid-19 heddiw. Rydym yn barod ar gyfer Mis Medi rwan. Gwahoddwyd rheolwyr a chydweithwyr o wasanaethau Cerdd Cyfagos i ymuno a ni #gweithiogydangilydd #Covid-19 #2fedr

Dau gwrs arall wedi ei drefnu i weddill yr athrawon